Tjänster

Vi kan hjälpa dig som privatperson eller företag med alla förekommande arbeten inom el, tele och data.

Har ditt företag eller förvaltning behov av tjänster inom styr- och reglerteknik? Behöver ni kanske bygga om några pumpstationer, anpassa automatik i en tillverkningsprocess eller liknande? Vi har mångårig erfarenhet av arbeten av detta slag, reläteknik etc och tillsammans kan vi finna en kostnadseffektiv lösning på dina problem.

För att kontorsarbetet ska fungera optimalt är det viktigt att ditt nätverk är välplanerat och funktionellt. Speciella miljöer kräver ofta speciella lösningar. Hur kan vi hjälpa dig?

Planerar du att bygga ett nytt hus? Vi hjälper dig med elinstallationer och vid behov att bygga nätverkslösningar och teletekniska lösningar i ditt nya hus. Det kan handla om ett datanäverk i huset, larmanordningar eller en fjärrstyrd garageport.

Självklart får du garanti på samtliga installationer och det viktiga är att de görs för att fungera i längden.

ROT-Avdrag

Du vet väl att du kan få skattereduktion för reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad av ditt hus?

Läs mer om ROT-Avdrag på skatteverkets hemsida